10 Tips voor brandveiligheid in huis

10 tips voor brandveiligheid in huis

Afgelopen januari werd door verschillende instanties een checklist uitgebracht waarmee gebouwenbeheerders de brandveiligheid van hun gebouwen kunnen waarborgen. Maar u kunt natuurlijk zelf ook een aantal maatregelen nemen om de brandveiligheid van uw woning te verbeteren.

We geven u 10 tips:

  • 1. Zorg op iedere verdieping voor een rookmelder en een blusdeken.
  • 2. Hebt u een achterdeur? Laat de sleutel daar dan in zitten zodat u daar meteen naar buiten kunt in geval van brand. Hebt u geen achterdeur? Leg de sleutel van de voordeur dan op een vaste plek, zodat u het huis bij brand meteen kunt verlaten.
  • 3. Zorg dat er een goede brandblusser in uw woning aanwezig is. Deze kunt u online bestellen of kopen in een doe-het-zelf zaak. Daar kunnen ze u ook adviseren over de locatie van de brandblusser in huis en over hoe u de blusser moet gebruiken.
  • 4. Hebt u een open haard? Laat deze dan regelmatig schoonmaken. Zo voorkomt u dat er bijvoorbeeld vogelnesten in de schouw gebouwd worden.
  • 5. In de winter draaien verbrandingsinstallaties zoals geisers, cv-ketels en haarden overuren. Met het risico dat er te grote hoeveelheden koolmonoxide uitgestoten worden. Plaats daarom koolmonoxidemelders.
  • 6. Vermijd dat er te veel stekkers in één stekkerdoos zijn gestoken. Zorg voor een goede verdeling van de stroomconsumptie.
  • 7. Zorg dat u regelmatig de stof uit uw droger en wasmachine verwijdert. Plaats voor de zekerheid ook een rookmelder in de buurt van deze apparaten. U kunt ook een fireblocker in de wasmachine en droger laten plaatsen. Via dit apparaatje komt er bij brand automatisch blusmiddel vrij.
  • 8. Hebt u halogeenlampen? Hang deze niet te dicht bij gordijnen of het platfond. Óf beter nog: vervang ze door LED- of spaarlampen.
  • 9. Zet kaarsen niet dicht bij gordijnen en verzeker u ervan dat de kaarsstandaard van een niet-brandbaar materiaal is.
  • 10. Een elektrische deken is lekker warm, maar kan door oververhitting of kortsluiting brand veroorzaken. Controleer daarom de bedrading nadat de deken lang in de kast heeft gelegen en test de deken voordat u hem op bed legt.