Levenslange garantie op uw traplift

Levenslange garantie thyssenkrupp trapliften

thyssenkrupp is de eerste trapliftleverancier die standaard iedere nieuwe traplift levert met levenslange garantie zonder dat daar een servicecontract voor afgesloten hoeft te worden. Sinds 1 oktober 2018 krijgt u, indien u een nieuwe traplift koopt, standaard levenslange garantie. De enige voorwaarde is een jaarlijkse onderhoudsbeurt.

Vertrouw in ons ingenieurschap. voor het leven

Uitstekend ontwerp, onberispelijke prestaties. thyssenkrupp trapliften zijn verre van gewoon. Onze ontwerpers en ingenieurs zijn op een missie om u gemakkelijk door uw huis te helpen. Zodat u zich volledig veilig voelt - en vrij.

Van ontwerp tot levering, u heeft de controle. Kies de kleuren en de stof die bij u past. Laat uw lift tot de millimeter afstemmen op uw trap, zonder structurele veranderingen aan uw huis. Geïnstalleerd binnen 4 uur. En ontworpen voor het leven.

Wees gerust, vertrouw op onze service.

Laat uw traplift regelmatig onderhouden en al uw problemen worden snel en eenvoudig opgelost. Voor het leven. Het enige dat u hoeft te doen, is het jaarlijks onderhoud laten uitvoeren.

Levenslange Garantie op alle nieuwe trapliften van thyssenkrupp
Infographic Levenslange Garantie thyssenkrupp trapliften

Wat krijgt u met levenslange garantie op een thyssenkrupp traplift?

Gratis reparaties
Gratis onderdelen (exclusief slijtage onderdelen)
5 jaar garantie op de accu en rollers
24/7 bereikbaarheid van onze serviceorganisatie
Jaarlijks onderhoudsbeurt van slechts €149, gefactureerd achteraf
U heeft geen contract nodig voor levenslange garantie en kunt de afspraak voor het jaarlijks onderhoud eenvoudig afzeggen

Wat krijgt u met levenslange garantie op een thyssenkrupp traplift?

Gratis reparaties
Gratis onderdelen (exclusief slijtage onderdelen)
5 jaar garantie op de accu en rollers
24/7 bereikbaarheid van onze serviceorganisatie
Jaarlijks onderhoudsbeurt van slechts €149, gefactureerd achteraf
U heeft geen contract nodig voor levenslange garantie en kunt de afspraak voor het jaarlijks onderhoud eenvoudig afzeggen

Wilt nu nog meer voordelen?

Onze doorlopende service geeft u volledige gemoedsrust. U kunt zich snel en eenvoudig aanmelden en geeft u een hele reeks voordelen - zoals een snellere responstijd, alle arbeidskosten en onderdelen inbegrepen en zelfs 24/7 service. Bel 0800 5003 voor meer informatie. Of vraag uw vriendelijke monteur naar alle opties voor een servicecontract.

Enkele hoofdpunten van de Levenslange Garantie op nieuwe trapliften van de Nederlandse vestiging van thyssenkrupp Home Solutions N.V.

Hieronder een greep uit enkele hoofdpunten van onze Levenslange Garantie die onderdeel uitmaakt van onze Algemene ConsumentenVoorwaarden, welke van toepassing zijn gedurende de periode voor, tijdens en na de installatie en oplevering van onze trapliften en die u hier integraal kunt naslaan.

 • 1) Onder Consument wordt verstaan een persoon/particulier (niet een onderneming) die bij ons een volledig nieuwe traplift bestelt, alsmede diens echtgeno(o)t(e) of levenspartner als gezamenlijke gebruiker. De traplift betreft een specifiek door ons voor de Consument op maat gemaakt, geïnstalleerd en opgeleverd product.
 • 2) De term ‘levenslang’ verwijst naar de periode vanaf de dag van de oplevering van onze traplift tot het moment waarop de Consument overlijdt. De Levenslange Garantie kan niet aan een ander worden overgedragen en vervalt indien de traplift niet (meer) uitsluitend voor privé-doeleinden wordt gebruikt.
 • 3) De Levenslange Garantie is alleen van toepassing op het eerste op de Consument opgegeven adres, dat uitsluitend in Nederland is gelegen, waar wij de traplift installeren en opleveren.
 • 4) De Levenslange Garantie wordt verleend op voorwaarde dat wij (en niet derden) de traplift jaarlijks (te rekenen vanaf de datum van oplevering) een onderhoudsbeurt geven, welke € 149,00 inclusief BTW kost. Wij brengen dit bedrag van jaar tot jaar alleen in rekening indien en voor zover de Consument er in dat jaar (opnieuw) mee instemt dat wij de traplift een onderhoudsbeurt geven. In dat laatste geval factureren wij dit bedrag nadat de beurt is uitgevoerd. De betalingstermijn is veertien (14) dagen.
 • 5) De Levenslange Garantie dekt de kosten van vrijwel alle onderdelen en materialen van de traplift, de eventuele verzending hiervan aan de Consument alsmede de arbeidskosten, indien en voor zover de desbetreffende onderdelen en materialen die onder de Levenslange Garantie vallen gebreken vertonen of fabricagefouten bevatten.
 • 6) De volgende onderdelen en materialen vallen onder meer onder de Levenslange Garantie:
  - de rail,
  - heugels,
  - motor en
  - stoelonderdelen.
  De garantieperiode van de aandrijfbatterijen en rollers is vijf (5) jaren na oplevering van de traplift. Op de overige batterijen is de standaardgarantie van 24 maanden na oplevering van de traplift van toepassing.
 • 7) Normale slijtage en gebruikelijke kwaliteitsvermindering door de langere gebruiksduur van de traplift vallen niet onder de Levenslange Garantie (bijvoorbeeld betreffende de rubber afdichtingen alsmede markeringen en verkleuring van de rail). De Levenslange Garantie geldt niet bij onjuist en/of onoordeelkundig gebruik of indien het gebrek of de storing is ontstaan door externe oorzaken, zoals bijvoorbeeld blikseminslag.
 • 8) Wij zullen de Consument per brief en/of e-mail tijdig informeren over de jaarlijkse onderhoudsbeurt, om in aanmerking te komen voor het kunnen continueren van de Levenslange Garantie, inclusief een datum waarop deze onderhoudsbeurt kan plaatsvinden. Indien de Consument de onderhoudsbeurt op deze datum niet wil of kan laten uitvoeren, dient hij/zij ons uiterlijk veertien (14) dagen vóór het geplande onderhoud telefonisch (via 088-7701177) dan wel per e-mail (service.homesolutions.nl@thyssenkrupp.com) te laten weten. Daarna wordt in gezamenlijk overleg een nieuwe datum bepaald, welke datum uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na onze oplevering van de traplift dan wel na de laatste onderhoudsbeurt dient te zijn gelegen.
 • 9) De Consument heeft jaarlijks de vrije keuze om ons de onderhoudsbeurt te laten uitvoeren. Indien de Consument er voor kiest om deze beurt niet te laten uitvoeren, vervalt de Levenslange Garantie en is vanaf dat moment, indien er nog geen twee (2) jaren na de oplevering van de traplift zijn verstreken, onze standaardgarantie van toepassing zoals vermeld in onze Algemene ConsumentenVoorwaarden. De voorwaarden waaronder de Consument een beroep kan doen op onze standaardgarantie van 24 maanden zijn eveneens van toepassing op het kunnen doen van een beroep op de Levenslange Garantie, tenzij anders vermeld.
 • 10) Wij zullen uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen reageren nadat de Consument een beroep heeft gedaan op de Levenslange Garantie. Wij adviseren de Consument een separaat servicecontract met ons af te sluiten dat uitsluitend aan de Levenslange Garantie kan worden gekoppeld, indien hij/zij een snellere responstijd van ons verlangt, eventueel ’s avonds en op zaterdagen, zon- en feestdagen, waarbij het tevens mogelijk is om slijtage-onderdelen eveneens gratis door ons te laten vervangen. Vraag naar de mogelijkheden van onze servicecontracten bij onze verkoopadviseur. Het desbetreffende type servicecontract eindigt op het moment dat de jaarlijkse onderhoudsbeurt niet of niet tijdig door ons kan worden uitgevoerd, als gevolg waarvan de Levenslange Garantie vervalt. De Consument heeft in dat geval de mogelijkheid om een ander type servicecontract met ons af te sluiten, waarbij wij het recht hebben om daarbij te verlangen dat wij eerst een eenmalige onderhoudsbeurt uitvoeren voordat dit andere servicecontract in werking kan treden.
 • 11) Het bovenstaande overzicht is uitsluitend ter verduidelijking voor de Consument, en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij verwijzen nogmaals naar de integrale tekst van onze Algemene ConsumentenVoorwaarden, die van toepassing zijn op onze offertes, het sluiten van overeenkomsten met ons, het installeren en opleveren van de traplift, en de periode daarna.
 • Geldig vanaf 12 februari 2019